Onze visie

Ons uitgangspunt
Wij vinden dat de patiënt de regie behoort te hebben over de zorg die hem wordt gegeven. Ondersteund door zijn huisarts, als vertrouwenspersoon, adviseur en partner.

Het EPD (professioneel dossier van zorgverleners) en het PGD (persoonlijk dagboek van patiënt) geven de patiënt die regie niet. Deze informatiebronnen hebben geen onderlinge samenhang, zijn sterk versnipperd en het LSP (Landelijk Schakel Punt) geeft de patiënt de regie ook al niet.
Vanwege de vele nadelen van deze versnippering van informatie betreffende één patiënt hebben wij een volledig nieuw concept ontwikkeld. Ons systeem heeft niet de nadelen, maar wel de voordelen van alle eerdere systemen in één concept verenigd.
Met ons systeem krijgt de patiënt de regie wel.

Wij noemen dit het Leids Patiënten Dossier (LPD).
Wij geven de patiënt met dit LPD de regie en medeverantwoordelijkheid voor zijn zorg. Het LPD biedt de patiënt toegang tot zijn dossier bij zijn huisarts. Een systeem waarin alle essentiële informatie voor de patiënt eenvoudig toegankelijk is, waar en wanneer dat nodig is.

Het Leids Patiënten Dossier
In het Leids Patiënten Dossier registreert de huisarts de medische gegevens van zijn patiënt. De patiënt kan dit dossier middels zijn eigen patiëntportaal Prima-Pas thuis inzien en van commentaar voorzien.
Daarnaast kan de patiënt eigen meetwaarden invoeren (bloeddruk enz.), een afspraak maken voor het spreekuur bij zijn huisarts, herhaalrecepten aanvragen en zelf anderen toegang geven tot (delen van) zijn eigen dossier. Vragenlijsten zoals ACQ en CCQ kunnen door longpatiënten via de Prima-Pas in het LPD worden ingevuld.

Nieuw is dat de specialist de mogelijkheid heeft om op verzoek van de patiënt een korte samenvatting in te voeren van het laatste consult. Inclusief de diagnose, de therapie en de eventuele afspraken die zijn gemaakt.
Maar ook de patiënt zelf kan direct aansluitend op het contact met zijn specialist een korte samenvatting plaatsen in zijn dossier.
Daarmee is de informatie in het LPD altijd up-to-date.

Echt nieuw is dat de patiënt zelf vrij is om te bepalen wie hij toegang wil geven tot deze gegevens. Niet middels een algemene toestemming, (zoals tot nu toe met de Opt-in werd gedaan), maar voor iedere persoon apart, met daarbij ook nog de mogelijkheid delen van zijn dossier af te schermen. Individueel per persoon en per onderdeel van zijn dossier. Dat kunnen niet alleen zijn zorgverleners zijn (zoals zijn specialist in het ziekenhuis), maar ook mantelzorgers en familieleden. Zelfs indien gewenst zijn buurman of een goede vriend in het buitenland.

Tenslotte: Het eigen zorgteam
Alle personen die betrokken zijn bij de zorg aan die ene patiënt vormen het zogenaamde zorgteam van die patiënt.
De patiënt regelt de toegang tot zijn gegevens en de leden van het zorgteam kunnen daarna de gegevens inzien en onderling eenvoudig communiceren. Zij kunnen over die zorg afspraken maken en hun bevindingen noteren. Deze communicatie verbetert de zorg voor die patiënt beduidend.
Dat geeft de patiënt vertrouwen en de noodzakelijke rust in een moeilijke tijd.

Allemaal onder het wakend oog van de huisarts en onder controle van de patiënt.

Het Leids Patiënten Dossier, geeft de patiënt de regie over zijn zorg, met ondersteuning door zijn huisarts.

Achtergrond-informatie:
De knelpunten in de huidige zorg
• De patiënt heeft te weinig de regie over zijn zorg. Hij kan onvoldoende meedenken en meedoen.
• Diens essentiële medische informatie wordt op verschillende plaatsen opgeslagen. Het EPD.
• De consequentie van het EPD is versnippering van informatie. Het LSP zou uitkomst moeten bieden.
• De communicatie tussen de betrokken zorgverleners schiet te kort. Onvoldoende en te traag.
• De patiënt heeft te weinig controle over de toegang tot zijn gegevens. Privacy in gevaar.
• De patiënt heeft te weinig invloed op zijn gegevens.
• Er is geen samenhang tussen het EPD en het door de patiënt beheerde PGD.

Toelichting op deze knelpunten
De dossiervorming is afgestemd op de zorgverleners en niet op de patiënt. Het dossier gaat over de patiënt en is voor de patiënt, maar niet van de patiënt. Iedere zorgverlener heeft zijn eigen patiëntendossier. Dat noemen we het EPD. Deze verschillende dossiers (EPD’s) hebben geen onderlinge samenhang. Gevolg? De informatie van één patiënt is sterk versnipperd en vrijwel nooit actueel.
De patiënt heeft behoefte aan een eigen zorgdagboek, ook wel PGD genoemd. Er bestaan intussen vele soorten PGD’s, maar er is ook tussen EPD en PGD geen enkele samenhang terwijl het over die ene zelfde patiënt gaat.

De patiënt heeft inzagerecht.
Een belangrijk recht, maar praktisch ingewikkeld en tijdrovend. Voor de patiënt niet werkbaar.

De communicatie tussen de betrokkenen bij de zorg aan één patiënt schiet te kort. Dat levert risico’s op.
Enkele willekeurige voorbeelden.
De huisarts is nog niet op de hoogte van recente informatie van specialist.
Het papieren zorgdossier van de thuiszorg kan alleen thuis bij de patiënt worden ingezien.
De informatie beschikbaar op de dokterspost is niet altijd voldoende. Het LSP biedt onvoldoende uitkomst.
Medicatie wordt door verschillende zorgverleners voorgeschreven en kan daardoor onderling botsen.

De consistentie en samenhang van de gegevens in de vele verschillende dossiers van één patiënt (EPD) is niet gewaarborgd. Opname van alle gegevens in één persoonlijk dossier van de patiënt met validatie door de huisarts kan die consistentie en samenhang teweeg brengen. Deze validatie door de huisarts kan altijd binnen korte tijd plaatsvinden.

De huidige vorm van berichtgeving over de contacten van anderen met de patiënt naar de centrale poortwachter, de huisarts, dient heroverwogen te worden. De berichten zijn vaak erg uitgebreid en worden (te) laat verzonden. Een korte samenvatting rechtstreeks in het eigen dossier van de patiënt bij de huisarts zou uitkomst kunnen bieden.

Oplossing knelpunten.
Om bovengenoemde redenen vindt Cito Medical Systems dat er een aantal fundamentele wijzigingen zouden moeten worden doorgevoerd rond het dossier van de patiënt.
De patiënt wordt de eigenaar van zijn eigen dossier.
De huisarts wordt de beheerder van dit dossier.
De huisarts valideert alle informatie die daarin wordt vastgelegd. Van hem, de patiënt en alle zorgverleners.
Na validatie wordt de ingebrachte informatie echt in het dossier opgenomen en zichtbaar voor de patiënt.
De patiënt krijgt daadwerkelijk toegang tot zijn dossier. Altijd en overal.
De patiënt kan anderen autoriseren tot zijn dossier. Andere zorgverleners, mantelzorgers, specialisten.
De patiënt communiceert veilig met alle betrokkenen zorgverleners. De patiënt bepaalt wie dat zijn.
De patiënt kan zelf metingen doorgeven voor het dossier. Opname in dossier na validatie door de huisarts.
De patiënt heeft veilig toegang tot zijn dossier. DIGID en Digipass ingewikkeld. Mobiel goed alternatief.

Menu