Essentie van LPD

Leidsch logo

De uitgangspunten van het Leids Patiënten Dossier (LPD)
Een goed geïnformeerde patiënt is beter betrokken bij zijn behandeling. Dat leidt aantoonbaar tot betere resultaten.
Het LPD geeft de patiënt overzicht over zijn zorg en daardoor inzicht in zijn gezondheid. Dat verhoogd de kwaliteit van leven. De patiënt krijgt met het LPD de regie, ondersteund door zijn huisarts.

De huidige situatie rond de opslag van uw medische informatie. Uw “dossier”.
Uw dossier is een fictie. Het is niet één dossier, maar een onsamenhangend geheel van informatie.
Iedere zorgverlener slaat de informatie over zijn zorg aan u als patiënt op in zijn eigen gegevensverzameling (in uw dossier aldaar). Er worden dus vele verschillende dossiers van één patiënt bijgehouden. De informatie van één patiënt is daardoor zeer versnipperd. Eén centrale gegevensverzameling bestaat niet. Het huidige berichtenverkeer (tussen specialist en huisarts) is traag en duurt soms maanden. De retourberichten van de apotheek zijn niet altijd consistent.
Er bestaat dus niet zoiets als één dossier met uw medische gegevens.
Om die versnippering tegen te gaan werd het Landelijk Schakel Punt (LSP) ontwikkeld. Het LSP houdt bij waar gegevens van u zijn opgeslagen. In geval van nood, bijvoorbeeld als u hulp zoekt op een dokterspost of de EHBO van een ziekenhuis, kan dan worden gezocht naar uw essentiële medische gegevens op andere lokaties. De arts moet alles eerst bij elkaar zoeken. Een ongewenste situatie. Het is principieel onjuist om de gegevens achteraf bij elkaar te zoeken. Dat moet vooraf gebeuren. Niet pas als je ze nodig hebt.

Wat doet het LPD anders? Uw dossier in het LPD.
Het LPD zorgt er voor dat al uw essentiële medische gegevens direct en vooraf worden opgeslagen in één dossier. De arts hoeft dus in geval van nood niet eerst alle noodzakelijke informatie bij elkaar te zoeken, maar kan direct beschikken over uw essentiële informatie in het LPD.
Daarom nodigt het LPD uit tot het doorgeven van deze essentiële informatie aan uw dossier bij uw huisarts. U als patiënt heeft daarin een belangrijke rol. Door het verzoek aan de specialist direct na zijn contact met de patiënt een hele korte beschrijving te geven van zijn conclusies, zijn plan en de voorgeschreven medicatie (met directe en eenvoudige interactie-en contra-indicatie-controle). In het portaal van de patiënt of rechtstreeks in het systeem van de huisarts (geautoriseerd door de patiënt en ook nu met opname in dat dossier pas na validatie door huisarts).
Een handige optie kan zijn dat de specialist een korte samenvatting inspreekt op de smartphone van de patiënt. Met de spraakrecorder van de mobiele telefoon

Samenvatting eigenschappen van het LPD:
1.   De huisarts valideert alle informatie bij binnenkomst (betrouwbaarheid).
2.   De patiënt heeft zelf via zijn portaal toegang tot deze informatie (inzage).
3.   De patiënt verleent expliciete toestemming aan anderen, zoals mantelzorgers en zorgverleners (regie).
4.   De patiënt vormt zijn team van betrokken zorgverleners (communicatie en inzage).
5.   Veilige twee-factor authenticatie (naam en wachtwoord met TAN-code via email, later op eigen mobiel).

Het LPD en de patiënt
Standaard uitvoering (deze uitvoering heeft alleen inzagefunctie en is gratis)
1.   Eigen medisch dagboek (Persoonlijke Gezondheids Dossier, PGD)
2.   Toegang tot de essentiële medische gegevens (overal en altijd)
– De belangrijkste problemen, ziektes, overgevoeligheden en vaccinaties
– De laatste contacten met de huisarts (compleet)
– De actuele medicatie
3.   Laboratoriumuitslagen (na beoordeling en vrijgave door huisarts)
4.   Logboek met inzicht tot alle gebruikers die toegang hebben gehad

Interactieve uitvoering (met regie- en communicatie-functie voor € 15,00 per jaar)
5.   Invoer eigen meetwaarden (bloeddruk, bloedsuiker enz.)
6.   Invoer eigen wilsbeschikking of codicil
7.   Vragenlijsten zelfstandig invoeren (ACQ, CCQ enz.)
8.   Communicatie met eigen huisarts via veilige mail
9.   Kan zelf anderen autoriseren tot zijn gegevens (vormen een Zorgteam)
10. De leden van dit Zorgteam (van één patiënt) kunnen onderling communiceren

Bovendien als extra’s, indien de eigen huisarts LPD gebruikt:
11. Aanvragen herhaalvoorschriften (werkbesparing assistente)
12. Afspraken spreekuur in agenda huisarts (met werklijst huisarts)

Het LPD en de huisarts
1.   Modern Huisarts Informatie Systeem (internet browser voldoende)
2.   Compleet geïntegreerd Keten Informatie Systeem
3.   Intelligentie door ervaring van ruim 30 jaar in de zorg
4.   Eigen formularium (met 1000 kant en klare voorschriften)
5.   Agenda voor spreekuur door patiënt te vullen met spreekuuroverzicht voor huisarts
6.   Aanvraag herhaalvoorschriften door patiënt zelf
7.   Extracties voor benchmarking
8.   Technisch beheer door Cito Medical Systems (database gehost bij Nederlands datacenter)
9.   Contractduur 1 jaar

Menu