De pers

19 maart 2016: Week van zorg en welzijn.
Hier vindt u meer informatie over de week van zorg en welzijn. 
(Opent in een nieuw venster)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 januari 2016: Leidsche Dagblad. Interview door Marieta Kroft.

Foto Taco van der Eb

 Huisarts Walter Schrader: “Het grote  verschil met het elektronisch  patiëntendossier is dat een patiënt met  een Prima-Pas medeverantwoordelijk is  voor zijn dossier.”

 De regie bij de patiënt, dankzij de  Prima-Pas.

 De Leidse huisarts Walter Schrader  raakt er niet over uitgepraat. Samen  met nog drie collega’s en een informatiebedrijf staat hij aan de wieg van de  Prima-Pas, een (soort) Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Twee jaar na  het verschijnen van de eerste pas is hij ervan overtuigd: “Over vijf jaar  maken alle Nederlanders gebruik van dit in oorsprong Leidse initiatief. Let op mijn woorden: dit wordt een aardverschuiving.”


10 December 2015: De oprichting van de PPP.

 

 De vereniging in oprichting “De  Wasserette”, het eerste Patiënten  Participatie Portaal, is een  feit.
 Patiënten gaan de richting  bepalen van CitoView en  CitoView+ en het  patiëntendossier.
 Cito Medical Systems is blij met  de inbreng van deze vereniging,  die we voorlopig de  werknaam  “De Wasserette” hebben gegeven.

  U hoort er binnenkort meer van.


10 December 2015: Huisarts Schrader start eerste PPP

“Leidse huisarts richt Patiënten Participatie Portaal op”

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat steeds meer Nederlanders het eigen medische dossier willen inzien. Donderdag 10 december in de Mc Clean Wasserette aan de Hoge Woerd 111 A in Leiden zal van 17.00 tot 19.00 uur de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de gebruikersvereniging van het eerste Patiënten Participatie Portaal ter wereld. Het systeem dat werkt onder de naam Cito is een Leids initiatief dat nu door 5 huisartsen met totaal 10.000 patiënten wordt ondersteund. Het systeem biedt een veilig alternatief voor mensen die bezwaar hebben tegen het Elektronisch Patiënten Dossier.
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst kunt u vragen stellen aan de ontwikkelaars van het systeem over functionaliteit, privacy en veiligheid. Tevens krijgen gebruikers de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en kunnen zij hun wensen voor de verdere invulling van het eigen medisch dossier delen met de ondersteunende huisartsen en software ontwikkelaars.
Daarnaast zal de Leidse huisarts Walter Schrader, een van de initiatiefnemers van dit project, een voordracht houden over de preventie van huid- en longziekten door verstandig gebruik van een wasmachine. Geïnteresseerden wordt aangeraden zelf een kruk of klapstoeltje mee te nemen.

Wij houden u op de hoogte van deze oprichtingsbijeenkomst.


2 December 2015: Huisarts Schrader over zijn elektronisch-patiënten-systeem

“Leidse huisarts heeft alternatief online patiëntendossier “
Huisarts Walter Schrader is één van de eersten die ermee werkt: het Cito Online patiëntenportaal. De Leidse huisarts is een van de launching partners van het bedrijf Cito Medical Systems uit Leiden dat het systeem heeft ontwikkeld. En Schrader is er razend enthousiast over: “Hiermee bepalen patiënten zelf wie er toegang krijgt tot hun gegevens.”
Beluister het gesproken interview hier: CitoLive (in een nieuw venster)

 Het systeem is volgens Schrader een goed alternatief voor het  al jaren omstreden Elektronisch  Patiëntendossier. Vandaag komt een afvaardiging van het Ministerie van Volksgezondheid,  Welzijn en Sport het systeem in (zijn) praktijk aan de Zoeterwoudsesingel bekijken. Het ministerie  wil weten hoe de gebruikers het systeem ervaren. Dat zijn niet alleen artsen, maar ook patiënten,  apothekers en bijvoorbeeld mantelzorgers.  De patiënt beslist zelf wie er toegang krijgt. Het  systeem is de afgelopen jaren ontwikkeld en draait nu proef. Onder andere in de  huisartsenpraktijk van Schrader waar zo’n 600 patiënten inmiddels een gratis account  hebben. Daarmee hebben ze altijd hun medische gegevens bij zich. Die kunnen ze bijvoorbeeld via  hun mobiele telefoon laten zien aan een hulpverlener. Wie een stap verder wil gaan kan met een plus-pakket ook echt zelf met het systeem aan de slag er er informatie aan toevoegen.

Dat kost 15 euro per jaar. “Veel minder dan de papieren vaccinatieboekjes en medicijnpaspoorten waarmee patiënten nu te maken hebben,” stelt Schrader.

Onlangs is het systeem ook al in een bijzondere situatie ingezet in Leiden. Toen op 9 oktober ineens honderden vluchtelingen werden opgevangen, onder andere in de 3 Octoberhal in Leiden, ontstonden er volgens Schrader chaotische taferelen: “Niet gecontroleerde patiënten zonder voorgeschiedenis meldden zich bij de huisartsenpost. Ik ben daar toen met de laptop naartoe gegaan. Vanaf dat moment hadden we een werkend patiëntensysteem, want meer heb je niet nodig. Toen die groep mensen vervolgens van de ene naar de andere plek ging, konden we ze met behulp van dit webgebaseerde systeem prima volgen”.


Eind november 2015: Inventarisatie patiëntportalen door NICTIZ
In november publiceerde NICTIZ een artikel met de titel:

“Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?”
Helaas heeft NICTIZ verzuimd ook de eigenschappen van CitoView+ mee te nemen in dit onderzoek. Wij geven daarom zelf antwoord op de gestelde vragen.

NICTIZ inventariseerde verschillende eigenschappen van beschikbare patiëntportalen. NICTIZ vond dat een portaal een vertraging behoorde te hebben van één week alvorens nieuwe gegevens op het portaal te plaatsen. Om te voorkomen dat de patiënt de uitslagen eerder kan inzien dan de huisarts.
Dit lijkt ons een begrijpelijke oplossing voor een ziekenhuis met vele verschillende verantwoordelijke specialisten die een patiënt behandelen. Maar bij een huisarts ligt de verantwoordelijkheid heel simpel. Bij de huisarts.
Uiteraard moet worden voorkomen dat de patiënt als eerste nieuwe uitslagen kan inzien, maar een vaste termijn voor de vertraging vinden wij niet de goede oplossing. Het zou kunnen betekenen dat recente gegevens die mogelijk van belang zijn voor de patiënt pas op een later tijdstip later beschikbaar komen. Dat lijkt ons geen goed idee.

Wij zijn geen voorstander van een vaste vertraging, maar van een meer intelligente oplossing.
Meestal worden nieuwe uitslagen de dag van binnenkomst door de huisarts bekeken. Vrijwel geen vertraging dus. Daarom maken wij bij CitoView en CitoView+ opnieuw de huisarts verantwoordelijk voor de beslissing voor het beschikbaar stellen van de nieuwe gegevens. De huisarts beoordeelt de uitslag en geeft die vrij (of niet, als hij dit met de patiënt zelf wil bespreken). Pas na accordering (met één druk op de knop) krijgt de patiënt de nieuwe gegevens te zien.
Hierbij dachten wij in het bijzonder aan nieuwe uitslagen van het laboratorium. Het is absoluut ongewenst dat een patiënt nieuwe uitslagen eerder kan inzien dan de aanvrager van het onderzoek. Dus huisarts eerst, de patiënt pas nadat de huisarts accoord is gegaan. Eventueel met commentaar van de huisarts op de uitslagen en de mogelijkheid om nadere toelichting te vragen door de patiënt middels zijn portaal. Geen vertraging dus, maar accordering.


Eind 2015: Interview met Zorgvisie
Op 6 november 2015 publiceerde Zorgvisie een artikel met de titel:

“Organiseer medisch dossier rondom de patiënt.”
Marc van Dorresteijn, auteur van het artikel en redacteur ICT bij Zorgvisie interviewde de heren Olav Du Ry van Beest Holle (huisarts i.r.) en Hans Kroon (informaticus). Deze twee heren werken al vanaf 1985 samen aan applicaties voor de medische sector.
Voor het complete artikel verwijzen wij graag naar de site van Zorgvisie, onder het deel over ICT.
De belangstelling voor dit artikel is groot. Binnen 10 dagen werd het artikel al meer dan 3500 keer gelezen.

Medio 2015: Uitbreidingen voor CitoView en CitoView+

CitoView Uitbreiding voor import andere HIS-gegevens via Zorgmail.
CitoView+ Uitbreiding voor thuiszorg gegevens uit Octaaf.
CitoView+ Uitbreiding voor het maken van afspraken (Agendafunctie).
CitoTeam Zorg en communicatie rond één zieke patiënt (mantelzorg/thuiszorg/familie/huisarts).

2013: CitoView+
Patiëntportaal voor PGD (HIS en KIS als backoffice)

Het patiëntportaal CitoView toont de essentiële onderdelen uit uw PGD. Het PGD komt in de plaats van het EPD/LSP en heeft geen LSP meer nodig.

De patiënt heeft de regie (of indien nodig de huisarts). Patiënten kunnen hun medische gegevens overal veilig inzien en tonen, iedere computer of smartphone met internet is geschikt.

Het uitgebreide en interactieve CitoView+ maakt het mogelijk om bijvoorbeeld herhaalrecepten aan te vragen, eigen meetgegevens in te voeren, afspraken te maken en veilig te communiceren met alle leden van uw persoonlijke Zorgteam.

Voor noodgevallen is er de CitoICE procedure. De patiënt heeft zijn actuele medische informatie altijd bij de hand. Middels een eigen inlogcode en als onderdeel van CitoView+.


2011: LSP
Oude wijn in nieuwe zakken

De veiligheid en privacy van het bestaande EPD/LSP model heeft jarenlang ter discussie gestaan. Deze cruciale aspecten voor de m.n. de medische gegevens konden niet gegarandeerd worden, zodat de Eerste Kamer uiteindelijk de plannen stopte. De Zorgverzekeraars wijzigden de opzet van het LSP van landelijk in regionaal, alsof de problemen daarmee zouden zijn opgelost. De discussie begon opnieuw.

Naast onvoldoende waarborgen voor de privacy en problemen met de kwaliteit van gegevens (integriteit en consistentie van de medische gegevens) is het LSP ongeschikt voor verbeteringen en vernieuwingen op het gebied van:
• Veiligheid, flexibiliteit en mobiliteit
• Gewaarborgde samenhang tussen de medische gegevens
• Beheer van de toegang tot gegevens door de patiënt zelf
• Functies voor zelfzorg en zorgteams
• Veilige en eenvoudige communicatie binnen het zorgteam
• Bedrijfszekerheid en gebruiksgemak

Deze aspecten hebben o.a. geleid tot een herbezinning van het Elektronisch Patiënt Dossier en het Landelijk Schakelpunt (EPD/LSP). Hieruit is het Persoonlijk Gezondheids-Dossier (PGD) geëvolueerd, dat het LSP overbodig maakt.


2010: CitoLive en CitoKIS
Geïntegreerd HIS en KIS (Ketenzorg)

Er was een fundamenteel andere architectuur noodzakelijk. De redenen daarvoor waren de extra functionaliteit, de grotere complexiteit en de hoge eisen die wij aan veilige communicatie stelden. Daarnaast spelen internet en mobiele telefonie een steeds grotere rol. Maar door de toename van kritische processen werden de eisen qua betrouwbaarheid en beheersbaarheid zwaarder. Die konden worden gerealiseerd met webapplicaties op een professioneel beheerde webserver. Het biedt gebruikers naast gebruiksgemak ook een hoge bedrijfszekerheid en veiligheid.

De geïntegreerde Huisarts- en Keten Informatie Systemen CitoLive en CitoKIS hebben alle standaard-voorzieningen voor huisartsen en andere zorgverleners. De volledige integratie van het HIS en KIS en de real-time werking zorgt ervoor dat alle gegevens altijd up-to-date zijn en de correcte samenhang tussen de gegevens blijft gehandhaafd (integriteit en consistentie). Uitwisseling met externe KIS-systemen is overbodig.

De applicaties zijn geschikt voor vrijwel iedere computer en smartphone met een internet browser.

Menu