Zorgteam

Cito team

CitoTeam is vooral van groot belang voor u als patiënt met een chronische ziekte.

Als patiënt met een chronische aandoening heeft u veelal te maken met complexe zorg waarbij verschillende zorgverleners zijn betrokken. Te denken is daarbij aan de huisarts, de mantelzorg, de wijkverpleging en familieleden.
Voor goede zorg is het essentieel dat al deze betrokken zorgverleners continu op de hoogte zijn van uw situatie.
Tot nu toe werden uw gegevens in een papieren zorgdossier genoteerd. Dit zorgdossier bevond zich in uw huis. Voor inzage in uw dossier was het dus nodig om bij u thuis te komen en te zoeken naar voor de betreffende zorgverlener relevante informatie. Deze vorm van informatievoorziening en vooral informatieoverdracht was verre van ideaal.

Met CitoTeam kunnen alle betrokken zorgverleners uw gegevens inzien en met u en elkaar communiceren over de te leveren zorg. Niet via een papieren zorgdossier, maar via internet. Dus vanuit hun eigen werkplek en wanneer het nodig is of hun uitkomt.

Om dat mogelijk te maken moet u alle bij uw zorg betrokken zorgverleners autoriseren tot toegang tot uw gegevens. De autorisaties regelt u nu nog middels uw huisarts, maar straks rechtstreeks middels uw eigen CitoView+. U als patiënt bepaalt en controleert wie in uw omgeving toegang krijgt tot welke gegevens. U kunt verzorgers autoriseren, maar deze toegang ook weer opheffen. Uiteraard heeft iedere patiënt zijn eigen specifieke zorgteam. Leden van één zorgteam kunnen natuurlijk wel zorg leveren aan verschillende patiënten.

Daarnaast kunnen huisartsen van verschillende praktijken:

  • Patiënten aan een specifiek zorgteam toevoegen.
  • Toegang verlenen tot bepaalde delen van dossiers (middels de tabs).

Het zorgteam kan alleen de geselecteerde gegevensgroepen van hun patiënten inzien.

Menu