HIS incl. KIS

Cito live

Beknopte informatie
Het Leids Patiënten Dossier is een combinatie van een Huisarts Informatie Systeem (HIS) met een Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD). Het LPD heeft de voordelen van een EPD en een PGD, maar verbindt die twee concepten tot een nieuw concept. Uiteraard kan de huisarts met het LPD zijn complete praktijkadministratie doen. Maar deze samenvoeging biedt vooral de patiënt grote voordelen.

Door de essentiële medische gegevens van één patiënt in één dossier te verzamelen kan de patiënt daadwerkelijk zijn eigen essentiële gegevens te zien krijgen. Dat was met het EPD nooit goed mogelijk. Om de versnippering van informatie betreffende één patiënt in het EPD tegen te gaan werd het LSP verzonnen en gebouwd. Een technische oplossing voor een conceptueel probleem. Maar, het probleem van een achterhaald concept kan niet technisch worden opgelost. Dan moet er een nieuw concept komen.
Cito Medical Systems heeft dat geheel nieuwe concept bedacht en gerealiseerd.

Het Leids Patiënten Dossier is gebaseerd op dat nieuwe concept.

Het patiëntportaal van het LPD (CitoView en CitoView+ ook wel genoemd Prima-Pas standaard/interactief) geeft de patiënt inzage in de eigen essentiële medische gegevens. Dat kan thuis of op reis voor vakantie of werk, maar ook op de dokterspost of bij de specialist in het ziekenhuis, waar dan ook ter wereld en altijd met actuele gegevens. Essentiële gegevens van de patiënt kunnen door de patiënt zelf en door de patiënt geautoriseerde gebruikers worden ingezien. Daartoe wordt een gedifferentieerde specifieke opt-in gebruikt (expliciete toestemmingsverlening). Bij deze expliciete toestemmingsverlening geeft de patiënt geen algemene toestemming aan andere zorgverleners, maar specificeert exact wie toegang mag hebben en tot welke delen van het dossier. Daarbij kan de patiënt de toegang op heel veel niveaus nader toegankelijk maken of juist beperken.
Reacties en invoer van andere zorgverleners of gebruikers worden door de huisarts altijd eerst gevalideerd en daarna, indien de huisarts ermee instemt, eenvoudig toegevoegd aan het dossier, zo nodig voorzien van commentaar door de huisarts.
Het woord Prima-Pas is afgeleid van het woord paspoort met de betekenis van legitimatie. Het vormt de sleutel tot de toegang tot het dossier. Het is geen echte pas in de zin van een bank-pas of een soortgelijke pas met medische gegevens erop. Het is een virtuele pas.

Nadere toelichting
Om te beginnen het EPD.
Wat is een EPD? Het is de afkorting van Elektronisch Patiënten Dossier. De naam suggereert dat het hierbij om één dossier gaat, maar dat is niet het geval. Alle zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn registreren in hun eigen dossier medische informatie over u. Alle informatie van al uw verschillende zorgverleners bij elkaar vormt uw EPD. U begrijpt dat een goed overzicht van al deze informatie ontbreekt.
Om de versnipperde informatie die op al die verschillende lokaties is opgeslagen toch zichtbaar te maken werd het LSP ontwikkeld. Het LSP houdt bij in welke computers en databestanden informatie van u gevonden kan worden.
Het LSP is een technische oplossing voor een historisch gegroeid probleem. De onderstaande schets geeft dit aan. In alle rode gebieden bevindt zich informatie over één patiënt. Door het LSP kunnen die andere gegevens zichtbaar gemaakt worden. Dat was vooral bedoeld om in geval van nood over alle relevante informatie van u te kunnen beschikken. In de praktijk blijkt het LSP niet aan de verwachtingen te voldoen.

In de tekening hieronder geven de rode ovalen aan waar informatie van u staat. Links het EPD en rechts ons LPD.

Rechts schematisch het Leids Patiënten Dossier.
U ziet in het rechter schema maar één rood ovaal. Alle informatie staat op één plaats. Geen versnipperde informatie op vele verschillende plekken, maar alle relevante informatie is opgenomen in één dossier op één lokatie. In het LPD vindt u altijd uw essentiële medische informatie.
Omdat alle informatie op één plaats staat wordt het voor u ook mogelijk uw eigen relevante informatie in te zien. In principe is dat waar en wanneer u dat wenst. De Prima-Pas standaard/interactief biedt u die mogelijkheid.

CitoLive is ons LPD en geeft u als patiënt extra mogelijkheden.
Bij gebruik van CitoLive wordt er automatisch door de huisarts in uw dossier gewerkt. Dat is letterlijk uw persoonlijke dossier. Middels uw eigen Prima-Pas standaard/interactief heeft u zelf toegang tot uw essentiële gegevens. Bij verhuizing worden uw gegevens niet naar de nieuwe huisarts meegenomen of opgestuurd, maar krijgt uw huisarts eenvoudig toegang tot uw bestaande dossier. Tegen zeer lage kosten kan uw huisarts in uw medische dossier werken. Zonder conversie van uw gegevens. Waar u ook gaat wonen, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook andere zorgverleners kunnen door u als patiënt geautoriseerd worden en toegang krijgen tot dit PGD. Dat betekent dat specialisten, mantelzorgers, uw familieleden en anderen, die door u worden geautoriseerd, uw medische gegevens kunnen inzien. Een echt persoonlijk gezondheidsdossier, maar ondersteund door uw huisarts. De patiënt is de eigenaar, de huisarts de beheerder.

Bijzondere kenmerken Leids Patiënten Dossier

 • Compleet HIS met geïntegreerd KIS inclusief Patiëntportaal.
 • De huisarts beheert de gegevens van patiënten en de patiënt heeft toegang tot zijn essentiële gegevens.
 • Alle gegevens worden in één centrale database opgeslagen, één dossier per patiënt.
  NB: Cito wordt geheel gehost op eigen gespiegelde servers in Nederland.
 • Voor huisartsen in hun praktijk én daarbuiten (onafhankelijk van de locatie)
 • De patiënt autoriseert gebruikers voor de toegang tot de essentiële gegevens van het eigen dossier en kan dit in een logboek controleren. Indien nodig kan de huisarts dit ondersteunen en overnemen.
 • Geautoriseerde gebruikers kunnen relevante dossier onderdelen raadplegen en zelfmetingen invoeren (bijvoorbeeld bloeddruk- en bloedsuiker-waarden). Dit soort mutaties worden pas na validatie/fiattering door de huisarts van de patiënt in diens dossier opgeslagen.
 • Duizend kant-en-klare voorschriften. Inclusief hoeveelheid en gebruik en wijzigbaar.
 • Berichtenuitwisseling op basis van EDIFACT en XML.
 • Gegevensuitwisseling voor declaraties met Calculus VIPLive (VECOZO).
 • Agendafunctie voor afspraak spreekuur bij huisarts.
 • Herhaalvoorschriften te bestellen.
 • Binnen het complete zorgteam van één patiënt kunnen alle leden met elkaar veilig communiceren.
 • Veel vragenlijsten kunnen door de patiënt zelf worden ingevuld. Bv ACQ en CCQ-vragenlijsten, maar nog vele andere.

Beveiliging gegevens
Cito Medical Systems streeft voor haar LPD naar maximale veiligheid, met behoud van vrijheid en eenvoud voor de gebruiker. Zowel voor de huisarts als de patiënt.
Veel systemen maken voor een veilige toegang gebruik van een Digipass. Links ziet u een voorbeeld.

Maar het kan ook anders, met meer vrijheid. Een mobiele telefoon (rechts) neemt u vrijwel zeker al mee op vakantie. Waarom dan ook nog een Digipass?

Wij gebruiken voor de veilige toegang tot CitoLive en het patiëntportaal Prima-Pas liever geen Digipass, maar uw mobiele telefoon. Deze heeft u altijd bij u, ook op vakantie en uw telefoon werkt net zo veilig.
Wij vinden de Digipass een bruikbare oplossing voor de vaste werkplek thuis, maar niet handig voor een patiëntportaal dat nu juist ook vanuit het buitenland toegankelijk moet zijn.

De toegang tot de gegevens is als eerste beveiligd door een Login-naam met Wachtwoord.
Na correcte invoer van deze twee gegevens ontvangt u als extra beveiliging een SMS op uw eigen mobiele telefoon met een steeds wisselende TAN-code. Deze TAN-code geeft toegang tot CitoLive of uw portaal.

Deze zogenaamde twee-factor authenticatie leidt tot meer zekerheid over de identiteit van de patiënt die het portaal gebruikt, en daardoor tot een hoger betrouwbaarheidsniveau (zie ook NEN 7512).
NB: Tijdelijk worden deze TAN-codes niet per SMS, maar per mail verstrekt.

Jaarlijkse kosten voor de huisartspraktijk
Voor compleet HIS en KIS inclusief standaard patiëntportaal voor alle ingeschreven patiënten van één praktijk.
Per login € 100,00 plus € 1,00 per ingeschreven persoon (excl. BTW).
Een login is strikt persoonlijk vanwege beveiligings- en privacy aspecten.

De werkelijke jaarlijkse kosten zullen lager uitkomen dan hierboven wordt aangegeven. De kosten dalen naarmate meer patiënten een CitoView+ abonnement hebben genomen.

Conversie van gegevens van oude system naar CitoLive

   • Bij een driejarig abonnement nemen wij de kosten voor de conversie voor onze rekening.
   • Bij een éénjarig abonnement zijn de kosten voor de conversie € 500,00 (excl. BTW).

CitoLive ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan: info@cito-online.nl

Enkele voorbeelden:
Ingang tot patiëntgegevens van CitoLive:

Het totale scherm is in verschillende delen opgesplitst.
Helemaal bovenaan het logo, daarnaast de praktijkgegevens gevolgd door toegang tot de agenda, een knop voor de aandachtspatiënten en de knop om CitoLive te verlaten. Daaronder is de afsprakenlijst uit de agenda zichtbaar te maken. Hier staan alle patiënten genoteerd met een afspraak voor het spreekuur.
Door op de volgende patiënt te klikken worden diens gegevens opgehaald en op het scherm getoond.

Centraal staan alle relevante patiëntgegevens, inclusief de ruiters. De grijze balk erboven bevat de pull-down-menu’s voor de praktijkopties.

Centraal wordt getoond het basistabblad van deze patiënt. Daarop staan:

    • De attentieregels
    • De meest relevante meetwaarden
    • De episodes en problemen
    • De actuele medicatie
    • De laatste 2 contacten

Variabele knoppenbalk links.
Alle functies van deze knoppen hebben betrekking op de gekozen patiënt.
De knoppen van deze balk veranderen afhankelijk van de getoonde informatie.

 dit is geen knop, maar toont dat het gaat om een vast ingeschreven patiënt, geen passant
 selectie van een volgende patiënt, middels verschillende criteria
 alle administratieve gegevens van deze patiënt
 alle contacten met deze patiënt, ook wel genoemd het journaal
 alle episodes en problemen van deze patiënt
 overzicht van alle voorgeschreven medicatie en keuze van nieuwe medicatie
 de debiteur, de zorgverzekeraar van deze patiënt
 regelt de autorisaties tot deze gegevens
 alle edifactopties
 toegang tot zorgmail
 geen knop
 eventueel nog te lezen berichten (hier vier)

Boven dit tabblad staan meerdere tabs die toegang geven tot andere gegevens van deze patiënt. De namen van deze tabs spreken voor zich. Bijvoorbeeld de labgegevens, de modules voor DM of CVRM. Ook deze tabs veranderen van inhoud afhankelijk van de getoonde informatie.

Contactenscherm van CitoLive:

Meetwaardendeel van DM module (KIS) van CitoLive:

Menu